En fleksibel kropp gir fleksibel tankegang og et bedre følelsesliv

Eirik Sandvik Bevegelighet Trening Yoga

Jo mer låst du er i tankegangen, desto vanskeligere har ting en tendens til å bli. For å takle livets mange uforutsette hendelser på en best mulig måte, er det viktig å være fleksibel. 

Selv om det å være fleksibel i kroppen ikke er ensbetydende med et fleksibelt tankesett, kan det utvilsomt være til stor hjelp. 

Det å løsne opp stramheter og kjenne at kroppen kan bevege seg fritt, gir ofte en følelsesmessig «release».  

Tanker og følelser henger i stor grad sammen. «Dårlige» følelser kommer gjerne som følge av «dårlige» tanker. 

En stor fordel med bevegelighetstrening er at du føler deg bedre. Og når du føler deg bedre, følger tankene som regel etter. Du vil rett og slett bli klarere i toppen og se løsninger der du tidligere så problemer. 

Om du kjenner at du har stagnert og går igjennom de samme problemene igjen og igjen, kan det være du finner løsninger i bevegelighetstrening. 

Er du «ny» for dette feltet, trenger du ikke tenke at det må være omfattende. Ofte er det nok å bare prøve en ny tøyning, en ny posisjon, og bli kjent med denne. Du vil mest sannsynlig raskt bli inspirert til å utvide bevegelsesrepertoaret. 

Kanskje er det ikke mer til enn et par tøyninger og posisjoner som skal til for å komme over kneika og videre i ditt liv. 

En ting er hvertfall sikkert. Det skader ikke å prøve.

Sterk hilsen 
Eirik Sandvik

 Eldre innlegg Nyere innlegg


Legg igjen en kommentar

Merk, kommentarer må godkjennes før de publiseres