Yoga RSS

Bevegelighet, Trening, Yoga -

Jo mer låst du er i tankegangen, desto vanskeligere har ting en tendens til å bli. For å takle livets mange uforutsette hendelser på en best mulig måte, er det viktig å være fleksibel.  Selv om det å være fleksibel i kroppen ikke er ensbetydende med et fleksibelt tankesett, kan det utvilsomt være til stor hjelp.  Det å løsne opp stramheter og kjenne at kroppen kan bevege seg fritt, gir ofte en følelsesmessig «release».   Tanker og følelser henger i stor grad sammen. «Dårlige» følelser kommer gjerne som følge av «dårlige» tanker.  En stor fordel med bevegelighetstrening er at du føler...

Les mer