Premium Online Coaching

Med Premium Online Coaching får du ditt eget 3 fases treningsprogram skreddersydd av Eirik Sandvik, med tett oppfølging i form av korrigeringer, tips og teknisk kvalitetssikring gjennom hele treningsopplegget (12 uker) for at du skal nå målet ditt på best mulig måte. 

Sånn fungerer Premium Online Coaching: 

1. Første steg er at du sender inn detaljerte svar på spørsmålene i søknadsskjemaet som du finner lenger ned på siden. Jo mer informasjon du deler, desto bedre tilpasset vil treningsopplegget ditt bli fra start. 

2. Du får svar fra Eirik innen 2 virkedager. Om informasjonen du har gitt og målene du vil oppnå overensstemmer med hans kompetanse, får du klarsignal på samarbeid. 

3. Etter avtale om samarbeid er godtatt av begge parter og du har har overført betaling for tjenesten, vil du innen 4 virkedager motta Fase 1 - ditt første tilpassede treningprogram på 4 uker. Treningsfasen inneholder presis og oversiktlig informasjon om hva og hvordan du skal trene fra uke til uke. Du får i tillegg alle grunnleggende øvelser forklart med tekniske instruksjonsklipp slik at du får den rette praktiske treningskunnskapen du trenger fra start. 

4. Under din første treningsuke sørger du for at du får filmet deg selv mens du utfører øvelser. Du får informasjon om hvilke øvelser du skal filme og hvordan du gjør det for at du kan få best mulig feedback på din treningsteknikk. På denne måten blir din trening kvalitetssikret fra start.   

5. Etter du har sendt over klippene vil du motta tilbakemelding på dine treningsteknikker med konkrete tips til korrigeringer der det er behov. Tips vil komme via forklaringer med tekst og/eller tekniske instruksjonsklipp. Denne delen utgjør en sentral og viktig del av samarbeidet da teknisk kompetanse danner grunnlaget for hvor effektiv treningen din blir i praksis - og dermed hvor gode treningsresultater du vil oppnå. 

6. Etter hver treningsuke er utført sender du inn en rapport på hvordan det har gått og hva som eventuelt må endres. Nødvendige tilpasninger i treningsopplegget ditt vil bli utført løpende basert på informasjonen du oppgir underveis i samarbeidet. 

7. Etter første treningsfase på 4 uker er utført, får du tilsendt din andre treningsfase på 4 uker. Samarbeidet forsetter på samme måte som forklart over til du får din tredje og siste 4-ukers treningsfase. 

8. Alle spørsmål du måtte ha underveis vil bli besvart etter beste evne av Eirik. Du vil vil få svar innen 24-timer.

9. Du kan sende inn så mange treningsklipp du vil underveis i samarbeidet om det er øvelser du ønsker å korrigere, finpusse og kvalitetssikre.  

For å komme igang, send inn svar på søknadsskjemaet under etter beste evne. 

Har du spørsmål du vil avklare først, ta kontakt via kontaktskjemaet på denne siden.

{formbuilder:OTQ3MjE=}